Sunday, November 27, 2016

Mudilaste une heaks

Tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusele on Unekool tegemas olulist arenguhüpet - pakume lisaks beebiperedele ja väikelastega peredele nõustamist ja tuge ka uuele sihtrühmale – lasteaiaealiste laste vanematele ning lastega töötavatele spetsialistidele.Projekti tähtsamad tegevused:

  • Lapsevanematele suunatud nõustamiskeskkond www.unekool.ee on terviklik, sihtgruppide vajadustele vastav, arusaadav ja külastatav. Koduleht on kasulik nii lapsevanematele (beebid, mudilased) kui ka lastega töötavatele spetsialistidele.
  • Lasteaedade personali teadmised lapse unest, lapsevanemate toetamise viisidest on tõusnud.
  • Erinevad osapooled (lasteaiad, lapsevanemad, kohalikud omavalitsused) on teadlikud projekti tegevustest ning tulemustest ning lapse unega seotud väljakutsed on saanud vajaliku tähelepanu.


Viisime läbi 5 praktilist koolituspäeva (maht kokku 40 akadeemilist tundi), millest sai osa võtta 69 osalejat - lasteaedade õpetajad, lastekodude ja turvakodude õpetajad ja kasvatajad, tugipersonal, lapsevanemad.

Suur tänu kõigile aktiivsetele osalejatele, kes kõik andsid koolitusele ka tagasisidet ning olid valmis omandatud teadmisi kohe ka praktikasse rakendama. Koolitusel osalejad koostasid ka praktilise kodutöö - kuidas reaalselt parandada laste uneolukorda. Koolitusel tekkinud ideed ja tagasiside on leitav SIIT.Mõõtsime ka laste arvu, kelleni koolituse kaudu otseselt jõudsime, saime selleks 573 last. Meie projekti eesmärgiks oli just jõuda beebiperede juurest ka lasteaiaealiste lasteni. Palusime koolitusel osalejatel märkida üles laste vanus ja arv, kellega nad otseselt kokku puutuvad ning kellele saavad koolitusel omandatud teadmised kasu tuua. Tulemused näitavad, et saavutasime oma eesmärgi ja kõige rohkem lapsi oli just vanuses 2-6.


Koolituspäevad viisime läbi Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti lahkel toel. Täname ruumide kasutamise võimaluse eest ka Tallinna Vaimse Tervise Keskust ja Tallinna Meelespea lasteaeda - SUUR AITÄH!

Toetussumma: 11 935,00 eurot

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital - SUUR AITÄH!Huvi korral pakume sarnaseid koolitustunde ka lasteaedades, perekoolides või muudes lasteasutustes kohapeal nii õpetajatele kui lapsevanematele. Vaadake täpsemalt koolitus lastega töötavatele spetsialistidele. 

Monday, July 25, 2016

Olime koos rõõmsate lastega

Unekool käis laupäeval 23. juulil 2016 Pärnus Rõõmsate Laste Festivalil. Oli üks uskumatult tore päev, kus tutvustasime Unekooli tegemisi...


lapsed said lõunaune ajal voodis pikutada...viisime läbi pop-up unekooli töötoa, kus
mõtlesime koos, miks laps öösel ärkab;
arutlesime, kuidas vältida karuteeneid lapse unele;
ning leidsime toimivaid nippe ja abivahendeid, mis aitavad lastel leebelt uinuda.

Korraldasime ka kaisukavahetuskampaania, kus lapsed said tuua oma kaisukad, mida nad enam ei vaja kasutamiseks järgmistele lastele. Kokku vahetas omanikku ligi 5 suurt kastitäit kaisukaid. Suur tänu kõigile jagajatele lastele!


Kohtumiseni järgmistel rõõmsatel üritustel!

Friday, July 8, 2016

Kutse koolitusele - Lapse uni ja selle mõju pere toimetulekule

Koolituse sisu


Une olulisus pere toimetulekutegurina. Laste une eripärad. Magamiskeskkond, unevajadus, enamlevinud unehäired. Unekool kui uudne meetod Eestis väikelastega perede toetamiseks. Vanemluse ja pere toimetulekuvõime toetamise võimalused spetsialistile.

Koolituse tulemus osalejale

  • Teab põhiinfot laste une eripärade kohta;
  • Oskab märgata ja tähtsustada une seost pere toimetulekuga;
  • On informeeritud sekkumise ja abi andmise võimalustest;
  • On ise teadlikum abistaja / nõustaja / partner / lapsevanem.


Sihtgrupp


Lastega töötavad spetsialistid (sotsiaaltöötajad, õpetajad, õpetaja abid, kasvatajad, lastekaitsetöötajad, sotsiaalpedagoogid, peretöötajad, pereõed, hoolekandeasutuste töötajad), kohalikud tervisedendajad ning teised lastega töötavad spetsialistid ja teemast huvitatud.

Koolitused toimuvad Tallinnas järgmistel aegadel


R 26.08.2016
K 28.09.2016
K 26.10.2016
N 03.11.2016
L 05.11.2016

Koolituspäev toimub kell 10.00-16.00 (8 ak tundi). Koolitusel osalemine on osaleja jaoks tasuta. Registreerimine e-posti aadressil info.unekool@gmail.com või telefonil 52 22 807, Merit Lilleleht.

Koolitajad

Merit Lilleleht ja Õnne Liv Valberg on lapsevanematele suunatud nõustamiskeskkonna www.unekool.ee perenõustajad ja koolitajad, leebe unekooli meetodi maaletoojad. Nad on läbinud unekooli nõustajate väljaõppe Soomes ning täiendanud ennast Eesti unearstide poolt läbiviidud erinevatel uneteemalistel kursustel. Nad on Eestis esimese laste uneteemalise raamatu „Meie lapse uni. Praktiline teejuht lapsevanematele kuni 7 aastase lapse unemaailma“ autorid.

Õnne Liv Valberg
Merit Lilleleht


Koolituse korraldust rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.