Friday, July 8, 2016

Kutse koolitusele - Lapse uni ja selle mõju pere toimetulekule

Koolituse sisu


Une olulisus pere toimetulekutegurina. Laste une eripärad. Magamiskeskkond, unevajadus, enamlevinud unehäired. Unekool kui uudne meetod Eestis väikelastega perede toetamiseks. Vanemluse ja pere toimetulekuvõime toetamise võimalused spetsialistile.

Koolituse tulemus osalejale

  • Teab põhiinfot laste une eripärade kohta;
  • Oskab märgata ja tähtsustada une seost pere toimetulekuga;
  • On informeeritud sekkumise ja abi andmise võimalustest;
  • On ise teadlikum abistaja / nõustaja / partner / lapsevanem.


Sihtgrupp


Lastega töötavad spetsialistid (sotsiaaltöötajad, õpetajad, õpetaja abid, kasvatajad, lastekaitsetöötajad, sotsiaalpedagoogid, peretöötajad, pereõed, hoolekandeasutuste töötajad), kohalikud tervisedendajad ning teised lastega töötavad spetsialistid ja teemast huvitatud.

Koolitused toimuvad Tallinnas järgmistel aegadel


R 26.08.2016
K 28.09.2016
K 26.10.2016
N 03.11.2016
L 05.11.2016

Koolituspäev toimub kell 10.00-16.00 (8 ak tundi). Koolitusel osalemine on osaleja jaoks tasuta. Registreerimine e-posti aadressil info.unekool@gmail.com või telefonil 52 22 807, Merit Lilleleht.

Koolitajad

Merit Lilleleht ja Õnne Liv Valberg on lapsevanematele suunatud nõustamiskeskkonna www.unekool.ee perenõustajad ja koolitajad, leebe unekooli meetodi maaletoojad. Nad on läbinud unekooli nõustajate väljaõppe Soomes ning täiendanud ennast Eesti unearstide poolt läbiviidud erinevatel uneteemalistel kursustel. Nad on Eestis esimese laste uneteemalise raamatu „Meie lapse uni. Praktiline teejuht lapsevanematele kuni 7 aastase lapse unemaailma“ autorid.

Õnne Liv Valberg
Merit Lilleleht


Koolituse korraldust rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

No comments:

Post a Comment