Sunday, November 27, 2016

Mudilaste une heaks

Tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusele on Unekool tegemas olulist arenguhüpet - pakume lisaks beebiperedele ja väikelastega peredele nõustamist ja tuge ka uuele sihtrühmale – lasteaiaealiste laste vanematele ning lastega töötavatele spetsialistidele.Projekti tähtsamad tegevused:

  • Lapsevanematele suunatud nõustamiskeskkond www.unekool.ee on terviklik, sihtgruppide vajadustele vastav, arusaadav ja külastatav. Koduleht on kasulik nii lapsevanematele (beebid, mudilased) kui ka lastega töötavatele spetsialistidele.
  • Lasteaedade personali teadmised lapse unest, lapsevanemate toetamise viisidest on tõusnud.
  • Erinevad osapooled (lasteaiad, lapsevanemad, kohalikud omavalitsused) on teadlikud projekti tegevustest ning tulemustest ning lapse unega seotud väljakutsed on saanud vajaliku tähelepanu.


Viisime läbi 5 praktilist koolituspäeva (maht kokku 40 akadeemilist tundi), millest sai osa võtta 69 osalejat - lasteaedade õpetajad, lastekodude ja turvakodude õpetajad ja kasvatajad, tugipersonal, lapsevanemad.

Suur tänu kõigile aktiivsetele osalejatele, kes kõik andsid koolitusele ka tagasisidet ning olid valmis omandatud teadmisi kohe ka praktikasse rakendama. Koolitusel osalejad koostasid ka praktilise kodutöö - kuidas reaalselt parandada laste uneolukorda. Koolitusel tekkinud ideed ja tagasiside on leitav SIIT.Mõõtsime ka laste arvu, kelleni koolituse kaudu otseselt jõudsime, saime selleks 573 last. Meie projekti eesmärgiks oli just jõuda beebiperede juurest ka lasteaiaealiste lasteni. Palusime koolitusel osalejatel märkida üles laste vanus ja arv, kellega nad otseselt kokku puutuvad ning kellele saavad koolitusel omandatud teadmised kasu tuua. Tulemused näitavad, et saavutasime oma eesmärgi ja kõige rohkem lapsi oli just vanuses 2-6.


Koolituspäevad viisime läbi Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti lahkel toel. Täname ruumide kasutamise võimaluse eest ka Tallinna Vaimse Tervise Keskust ja Tallinna Meelespea lasteaeda - SUUR AITÄH!

Toetussumma: 11 935,00 eurot

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital - SUUR AITÄH!Huvi korral pakume sarnaseid koolitustunde ka lasteaedades, perekoolides või muudes lasteasutustes kohapeal nii õpetajatele kui lapsevanematele. Vaadake täpsemalt koolitus lastega töötavatele spetsialistidele. 

No comments:

Post a Comment