Tuesday, September 8, 2015

Kutse praktilisele koolituspäevale


LAPSE UNI JA SELLE MÕJU PERE TOIMETULEKULEKoolituse sisu: Une olulisus pere toimetulekutegurina. Laste une eripärad. Magamiskeskkond, unevajadus, enamlevinud unehäired. Unekool kui uudne meetod Eestis väikelastega perede toetamiseks. Vanemluse ja pere toimetulekuvõime toetamise võimalused spetsialistile.

Koolituse tulemus osalejale:
  • Teab põhiinfot laste une eripärade kohta;
  • Oskab märgata ja tähtsustada une seost pere toimetulekuga;
  • On informeeritud sekkumise ja abi andmise võimalustest;
  • On ise teadlikum abistaja / nõustaja / partner / lapsevanem.


Sihtgrupp: lastega töötavad spetsialistid (sotsiaaltöötajad, õpetajad, õpetaja abid, kasvatajad, lastekaitsetöötajad, sotsiaalpedagoogid, peretöötajad, pereõed, hoolekandeasutuste töötajad, kohalikud tervisedendajad ning teised lastega töötavad spetsialistid ja teemast huvitatud).

Koolituse toimumise ajad ja koht: 
21.10.2015 kell 10-17 Arengukeskus Avitus, Koskla 16, Tallinn
22.10.2015 kell 10-17 Arengukeskus Avitus, Koskla 16, Tallinn

Koolituse hind: 24 EUR/osaleja. Hind sisaldab kohvipause. Palume tasuda 24 EUR Eesti Unekooli Ühingu arveldusarvele EE072200221055566763 selgitusega Koolitus. Vajadusel saadame arve. 

Koolitusele registreerumine kuni 07.10.2015 e-posti aadressil info.unekool@gmail.com. Täpsem informatsioon koolituse korralduse kohta e-posti aadressil info.unekool@gmail.com või telefonil 52 22 807, Merit Lilleleht.

Koolituse korraldust rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.No comments:

Post a Comment